polinsada

MOTTO

POLITEKNIK INSAN HUSADA SURAKARTA

MOTTO KAMI ADALAH¬†¬† “A B C D E “

AKTIF

BERKARAKTER

CERDAS

DISIPLIN

BERETIKA